Diagnosis Equalan Novaclear Hands Clear Żel Antybakteryjny Do Rąk Z Kwasem Hialuronowym 100Ml

0.48

Opis

Antybakteryjny, bezbarwny żel do rąk wzbogacony kwasem hialuronowym przeznaczony do powszechnego stosowania w celu zachowania higieny rąk w sytuacjach, kiedy nie jest możliwe ich umycie. Działa bakteriobójczo – usuwa bakterie z powierzchni dłoni bez konieczności zmywania wodą.WskazaniaAntybakteryjna higiena rąk bez użycia wody.Sposób użyciaNanieść 3ml żelu na dłonie.Wcierać w dłonie przez 30 sekund.Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę.Składniki (INCI)Substancje czynne: Etanol 650g/kg, Propan-2-ol 100g/kg.Środki ostrożności*Żel antybakteryjny używać z zachowaniem środków ostrożności.Działa szkodliwie po połknięciu.Działa drażniąco na skórę i oczy.Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.Jeżeli działanie drażniące na oczy utrzymuje się, należy zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.W razie spożycia wypłukać usta wodą.Chronić przed dziećmi.Wysoce łatwopalna ciecz.Nie palić.Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.Pierwsza pomocW kontakcie ze skórą: produkt do stosowania na skórę. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów spłukać skórę pod strumieniem bieżącej wody poradzić się lekarza.W kontakcie z oczami: wyciągnąć szkła kontaktowe. Zanieczyszczone oczy przepłukiwać dokładnie wodą przez co najmniej 15 minut. Ze względu na ryzyko uszkodzenia rogówki należy unikać silnego strumienia wody. W razie wystąpienia niepokojących objawów skonsultować się z lekarzem.W przypadku spożycia: wypłukać usta wodą. Nie wywoływać wymiotów. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Skonsultować się z lekarzem, pokazać opakowanie lub etykietę.Po narażeniu drogą oddechową: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój. W razie wystąpienia niepokojących objawów skonsultować się z lekarzem.Nr pozwolenia7686/19Dodatkowe informacjeZawiera: Etanol, Propan-2-ol.Podmiot odpowiedzialnyEqualan Pharma Europe Sp. z o.o.ul. Gen. W. Andersa 38 A15-113 Białystok

 

Diagnosis Artykuły do dezynfekcji
ch carolina herrera
, trampki balenciaga brudne
, 89
, trendy starowislna
, superstraight
yyyyy
TopBack to Top