Gelatum Aluminii Phosphorici 4.5% zawiesina 250g

5.88

Opis

Nazwa: Gelatum Aluminii Phosphorici AflofarmPostać: zaw.doust.Dawka: 0,045 g/gOpakowanie: 250 gSkład:100 g produktu zawiera substancję czynną 4,5 g glinu fosforan żel (Aluminii phosphatis liquamen). 15 ml produktu zawiera 828 mg glinu fosforan żel.Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sacharoza.Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz: punkt 6.1.Wskazania:Leczenie wspomagające objawów nadkwaśności soku żołądkowego w przebiegu:-choroby refluksowej przełyku; – zapalenia błony śluzowej żołądka;-choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy.Przeciwwskazania:-Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.-Przewlekła niewydolność nerek, szczególnie u pacjentów dializowanych.Działania niepożądane:Działania niepożądane, które mogą wystąpić w czasie stosowania produktu leczniczego, wymieniono poniżej zgodnie z klasyfikacją układów i narządów.Brak informacji dotyczącej częstości występowania działań niepożądanych.Zaburzenia żołądka i jelit – zaparcia.Zaburzenia metabolizmu i odżywiania-zwiększenie stężenia glinu obniżenie stężenia fosforanów hipofosfatemia objawiająca się: brakiem łaknienia, złym samopoczuciem, osłabieniem mięśni, osteomalacją.Zaburzenia nerek i dróg moczowych – zaburzenia czynności nerek.Zaburzenia psychiczne-u osób w podeszłym wieku istnieje ryzyko wystąpienia lub nasilenia się objawów choroby Alzheimera.Zaburzenia układu nerwowego – encefalopatia.Zaburzenia układu odpornościowego-reakcje nadwrażliwości. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu MonitorowaniaNiepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,Wyrobów Medycznych i Produktów BiobójczychInterakcje:Produktu leczniczego nie należy stosować jednocześnie z poniżej wymienionymi lekami:-tetracykliną (lek należy przyjmować 3 do 4 godzin po zażyciu tetracyklin);-cyprofloksacyną, norfloksacyną;-fenytoiną; – związkami żelaza;-glikozydami nasercowymi;-ketokonazolem;-salicylanami i chinidyną ponieważ produkt leczniczy zmniejsza ich działanie;-lewotyroksyną, (produkt leczniczy zmniejsza jej działanie);-cymetydyną, ranitydyną, famotydyną oraz sukralfatem – ponieważ produkt leczniczy zmniejsza działanie antagonistów receptorów H 2. .Produkt leczniczy może zmieniać miejsce działania produktów podawanych w postaci tabletek dojelitowych (zamiast w jelitach specjalna otoczka leku rozpuszcza się w żołądku). Dlatego leki te należy przyjmować na 1 godzinę przed lub 1 godzinę po przyjęciu produktu.Dawkowanie:Podanie doustne.Do dawkowania produktu leczniczego należy używać miarki dołączonej do opakowania. Umożliwia to odmierzanie dokładnej dawki 5 ml, 10 ml lub 15 ml zawiesiny.Produkt leczniczy należy przyjmować pomiędzy posiłkami: 5 ml do 15 ml, 3 do 5 razy na dobę. Na noc zaleca się przyjąć podwójną dawkę.Maksymalna dawka dobowa nie powinna być większa niż 100 ml. Przed użyciem energicznie wstrząsnąć.Środki ostrożności:Ze względu na zawartość glinu produkt leczniczy nie powinien być stosowany:-u dzieci poniżej 6 lat bez zalecenia lekarza;-u pacjentów ze schorzeniami układu kostnego; – u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek; – u chorych na chorobę Alzheimera.W przewodzie pokarmowym glin tworzy z fosforanami nierozpuszczalne związki. Długotrwałe stosowanie zawiesiny zmniejsza wchłanianie fosforu, co w przypadku niewystarczającej podaży fosforu w pożywieniu może prowadzić do jego niedoboru (patrz: punkt 4.8).Nie stosować długotrwale. W razie utrzymywania się objawów należy zweryfikować diagnozę. Specjalne ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych Produkt zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazyizomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.15 ml zawiesiny zawiera 7,350 g sacharozy. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.Prowadzenie pojazdów:Produkt leczniczy nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.Przedawkowanie:Brak danych dotyczących przypadków przedawkowania fosforanu glinu.Ciąża:CiążaBrak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania fosforanu glinu u kobiet w okresie ciąży.Produkt leczniczy nie jest zalecany do stosowania w okresie ciąży oraz u kobiet w wieku rozrodczym nie stosującym skutecznej metody antykoncepcji.Karmienie piersiąBrak wystarczających danych dotyczących przenikania fosforanu glinu/metabolitów do mleka ludzkiego.PłodnośćBrak danych na ten temat.

 

Aflofarm Układ pokarmowy
sukienka szyfonowa w kwiaty
, barbour wax jacket
, bola oczy
, jak wygląda stożek
yyyyy
TopBack to Top