Fluimucil Muko Junior 100mg 20 saszetek

11.49

Opis

Nazwa: Fluimucil Muko JuniorPostać: gran.do sp.roztw.doust.Dawka: 0,1 gOpakowanie: 20 sasz.a 1gSkład:1 saszetka (1 g granulatu) zawiera substancję czynną: 100 mg acetylocysteiny (Acetylcysteinum).Substancje pomocnicze o znanym działaniu:1 g granulatu zawiera 25 mg aspartamu i 762,7 mg sorbitolu.Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.Działanie:Lek Fluimucil Muko Junior, upłynnia śluz i wydzielinę śluzowo-ropną, poprzez rozrywanie wiązań dwusiarczkowych w polipeptydach śluzu w drogach oddechowych.Wskazania:Produkt leczniczy Fluimucil Muko Junior stosuje się krótkotrwale jako lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiający jej odkrztuszanie u pacjentów z objawami infekcji w obrębie górnych dróg oddechowych.Przeciwwskazania:• Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.• Stan astmatyczny.• Fenyloketonuria.• Dzieci w wieku poniżej 2 lat – gdyż substancja czynna: acetylocysteina może wywołać niedrożność dróg oddechowych u dzieci w wieku poniżej 2 lat (patrz również punkt 4.2 i 4.4).Działania niepożądane:Działania niepożądane występujące po doustnym zastosowaniu acetylocysteiny wymieniono poniżej.Klasyfikacja układów i narządówDziałania niepożądaneNiezbyt często(> 1/1 000 do 1/10 000 do< 1/1 000)Bardzo rzadko(< 1/10 000)Częstość nieznanaZaburzenia układu immunologicznegoNadwrażliwośćWstrząs anafilaktyczny, reakcja anafilaktyczna / rzekomoanafilaktycznaZaburzenia układu nerwowegoBól głowyZaburzenia ucha i błędnikaSzum w uszachZaburzenia sercoweTachykardiaZdarzenia naczynioweKrwotokZaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersiaSkurcz oskrzeli, dusznośćZaburzenia żołądka i jelitWymioty, biegunka, zapalenie jamy ustnej, ból brzucha, nudnościNiestrawnośćZaburzenia skóry i tkanki podskórnejPokrzywka, wysypka, obrzęk naczynioruchowy, świądZaburzenia ogólne i stany w miejscu podaniaGorączkaObrzęk twarzyBadania diagnostyczneObniżenie ciśnienia krwiIstnieją doniesienia o bardzo rzadkich przypadkach wystąpienia ciężkich reakcji skórnych, w tym zespołu Stevensa-Johnsona i zespołu Lyella, po podaniu acetylocysteiny. W większości przypadków w wywołaniu zmian na skórze i błonach śluzowych najprawdopodobniej uczestniczył przynajmniej jeden, inny lek. Jeśli wystąpią jakiekolwiek nowe zmiany na skórze lub błonach śluzowych, należy od razu odstawić acetylocysteinę.Różne badania potwierdzają zmniejszoną agregację płytek krwi w obecności acetylocysteiny. Znaczenie kliniczne tej reakcji nie zostało jeszcze ustalone.Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanychPo dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu RejestracjiProduktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów BiobójczychInterakcje:Interakcje z innymi lekami Badania dotyczące interakcji leku przeprowadzano wyłącznie u dorosłych.Nie należy podawać leków przeciwkaszlowych w skojarzeniu z acetylocysteiną, ponieważ osłabienie odruchu kaszlu może prowadzić do nagromadzenia wydzieliny oskrzeli.Węgiel aktywny może osłabiać działanie acetylocysteiny.Nie zaleca się rozpuszczania produktu zawierającego acetylocysteinę z innymi lekami.Doniesienia o hamowaniu działania antybiotyków przez acetylocysteinę pochodzą wyłącznie z testów in vitro, w których badane substancje były bezpośrednio wymieszane. Mimo to, jeśli konieczne jest doustne przyjmowanie innych leków, w tym antybiotyków, zaleca się zachowanie 2-godzinnego odstępu między podaniem tych leków a podaniem acetylocysteiny.Wykazano, że jednoczesne podawanie acetylocysteiny z nitrogliceryną powoduje znaczące niedociśnienie i nasila rozszerzenie tętnicy skroniowej. Jeśli konieczne jest jednoczesne leczenie acetylocysteiną i nitrogliceryną, należy monitorować stan pacjenta, czy nie występuje u niego ciężkie niedociśnienie. Należy poinformować pacjenta o możliwości wystąpienia bólu głowy. Acetylocysteina nasila przenikanie cefuroksymu do wydzieliny oskrzelowej.Wpływ przyjmowania leku na wyniki badań laboratoryjnych Acetylocysteina może wpływać na wyniki oznaczeń salicylanów metodą kolorymetryczną. Acetylocysteina może wpływać na wyniki oznaczeń ketonów w moczu.Dawkowanie:DawkowanieDzieci: -w wieku od 3 do 6 lat: 1 saszetka produktu Fluimucil Muko Junior (1 x 100 mg) 2 do 3 razy na dobę.-w wieku od 7 do 14 lat: 2 saszetki produktu Fluimucil Muko Junior (2 x 100 mg) 2 razy na dobę lub 1 saszetka produktu Fluimucil Muko Junior (1 x 100 mg) 4 razy na dobę.Dorośli i dzieci w wieku powyżej 14 lat: 2 saszetki produktu Fluimucil Muko Junior (2 x 100 mg) 2 do 3 razy na dobę.Leczenie stanów ostrych nie powinno trwać dłużej niż 5 dni. W stanach przewlekłych leczenie może być kontynuowane przez okres 3 do 6 miesięcy, po konsultacji z lekarzem.Sposób podawaniaRozpuścić zawartość saszetki w połowie szklanki letniej wody, w razie konieczności wymieszać łyżką. Uzyskuje się w ten sposób roztwór gotowy do użycia. Produkt należy podać bezpośrednio po przygotowaniu roztworu.W trakcie leczenia należy przyjmować zwiększoną ilość płynów.Uwaga: Ostatnia dawka produktu Fluimucil Muko Junior powinna być podana najpóźniej 4 godziny przed snem.Środki ostrożności:Pacjenci z astmą oskrzelową muszą być poddani ścisłej kontroli podczas leczenia acetylocysteiną ze względu na możliwość wystąpienia skurczu oskrzeli. W przypadku wystąpienia tego objawu należy natychmiast przerwać stosowanie acetylocysteiny.W razie upłynnienia dużych ilości wydzieliny, zwłaszcza u małych dzieci i bardzo ciężko chorych unieruchomionych pacjentów, należy umożliwić jej odsysanie.Zaleca się zachowanie ostrożności podczas stosowania produktu u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy w wywiadzie, zwłaszcza jeśli jednocześnie stosowane są inne leki o znanym działaniu podrażniającym błonę śluzową żołądka.Acetylocysteiny nie należy podawać pacjentom ze zmniejszoną zdolnością do odkrztuszania, jeśli nie zapewni się pacjentowi w trakcie leczenia fizykoterapii oddechowej.Leki mukolityczne mogą wywołać niedrożność dróg oddechowych u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Z powodu cech fizjologicznych dróg oddechowych w tej grupie wiekowej zdolność odkrztuszania może być ograniczona. Dlatego nie należy stosować leków mukolitycznych u dzieci w wieku poniżej 2 lat (patrz punkt 4.3).Produkt leczniczy zawiera aspartam (źródło fenyloalaniny). Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.Produkt leczniczy zawiera sorbitol. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy nie powinni przyjmować produktu Fluimucil Muko Junior.Mogący wystąpić zapach siarki nie wskazuje na zmiany właściwości produktu, lecz jest typowy dla zawartej w nim substancji czynnej.Prowadzenie pojazdów:Nie jest znany wpływ acetylocysteiny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.Przedawkowanie:Podczas doustnego stosowania acetylocysteiny nie obserwowano szczególnych objawów przedawkowania.U zdrowych ochotników, którzy przyjmowali 11,6 g acetylocysteiny na dobę przez 3 miesiące, nie obserwowano ciężkich działań niepożądanych. Doustne dawki dobowe do 500 mg acetylocysteiny/kg masy ciała były tolerowane bez objawów zatrucia.Objawy Przedawkowanie może prowadzić do objawów żołądkowo-jelitowych, takich jak nudności, wymioty i biegunka.Leczenie Nie jest znane żadne antidotum specyficzne dla acetylocysteiny. Stosuje się leczenie objawowe.Ciąża:Ciąża Dane kliniczne dotyczące kobiet ciężarnych stosujących acetylocysteinę są ograniczone. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka/płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3).Produkt można stosować u kobiet w ciąży tylko po wnikliwej analizie ryzyka i korzyści.Karmienie piersią Brak danych dotyczących przenikania produktu do mleka kobiecego.Produkt można stosować u kobiet karmiących piersią tylko po wnikliwej analizie ryzyka i korzyści.

 

Zambon Dzieci i niemowlęta
kenchi okulary
, wyprzedaż tommy hilfiger męskie
, 1128
, kurtki na deszcz
, lennonki
, emmano koszulki
, półbuty 2022
, tshirt the north face
, okulary przeciwsłoneczne prada
, co na zmęczone oczy
, sukienki koszulowe
, co to jest cylinder w okularach
, tesco krotoszyn
, schubert produkty
, apteka zielona gora
, torebki moschino
, schameless
, okulary w aptece
, ray ban 2132
, torebki roberto cavalli
, tous moments
yyyyy
TopBack to Top