Envil Kaszel 20 tabl

9.99

Opis

Nazwa: Envil kaszelPostać: tabl.Dawka: 0,03 gOpakowanie: 20 tabl.Skład: 1 tabletka zawiera 30 mg ambroksolu chlorowodorku (Ambroxoli hydrochloridum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza 186 mg. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.Wskazania: Wspomagająco w ostrych i przewlekłych chorobach układu oddechowego, przebiegających z utrudnieniem odkrztuszania lepkiej wydzieliny oskrzelowej np.: rozedma płuc, astma oskrzelowa, rozstrzenie oskrzeli, mukowiscydoza, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, zapalenie krtani.Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1Działania niepożądane: Działania niepożądane, które mogą wystąpić w czasie stosowania produktu leczniczego, są wymienione poniżej zgodnie z klasyfikacją układów. Zaburzenia żołądka i jelit: zgaga, niestrawność, nudności, wymioty, biegunka i zaparcia. Zaburzenia układu immunologicznego: reakcje alergiczne (zmiany skórne, pokrzywka, obrzęk naczyniowy, wstrząs anafilaktyczny, gorączka, duszność, dreszcze, obrzęk twarzy, ból głowy), kserostomia (suchość błony śluzowej jamy ustnej). Zaburzenia nerek i dróg moczowych: rzadko może wystąpić: dyzuria (utrudnione oddawanie moczu). Po zastosowaniu ambroksolu opisywano bardzo rzadkie przypadki wystąpienia ciężkich zmian skórnych takich jak: – toksyczne martwicze oddzielanie naskórka (występowanie pęcherzy na skórze i (lub) błonach śluzowych, które po pęknięciu tworzą bolesne rany, często równocześnie występuje gorączka, ból mięśni i stawów – jest to tzw. zespół Stevensa-Johnsona); – martwica toksyczno – rozpływna naskórka (reakcja na lek, w której duże fragmenty naskórka oddzielają się od głębiej położonych warstw skóry. Stan ten może także dotyczyć oczu, jamy ustnej, gardła i oskrzeli). Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów BiobójczychInterakcje: Produktu leczniczego nie należy stosować jednocześnie z poniżej wymienionymi lekami: – antybiotyki (amoksycyklina, erytromycyna, ampicylina, doksycyklina i cefuroksym) gdyż ambroksol zwiększa ich przenikanie do płuc i nasila ich działanie; – teofilina ponieważ nasila działanie ambroksolu; – leki przeciwkaszlowe, ponieważ mogą one hamować odruch kaszlowy i powodować zaleganie wydzieliny w drogach oddechowych.Dawkowanie: Produkt do stosowania doustnego. Dorośli: 1 tabletka 3 razy na dobę przez pierwsze 2 do 3 dni, następnie dawkę leku należy zmniejszyć do 1 tabletki 2 razy na dobę. Sposób podawania Produkt leczniczy należy przyjmować poposiłku. Nie stosować przed snem. Podane dawki stosuje się w leczeniu stanów ostrych i w początkowym okresie leczenia stanów przewlekłych, w leczeniu długotrwałym (powyżej 14 dni) można je zmniejszyć do połowy.Środki ostrożności: Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego u pacjentów: – z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy; – z niewydolnością nerek i (lub) wątroby; – z osłabionym odruchem kaszlowym lub zaburzeniami oczyszczania rzęskowego oskrzeli ze względu na możliwość zalegania wydzieliny; – z astmą oskrzelową gdyż może początkowo nasilać kaszel i powodować nadmierne odkrztuszanie. Na początku leczenia może pojawiać się nadmierna ilość płynnej wydzieliny oskrzelowej. W takim przypadku należy sprowokować kaszel w celu odkrztuszenia rozrzedzonej wydzieliny lub odsysać wydzielinę. Specjalne ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych Produkt leczniczy zawiera laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.Prowadzenie pojazdów: Produkt leczniczy nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.Przedawkowanie: Dotychczas nie opisano objawów przedawkowania u ludzi stosujących dawki terapeutyczne. Jeśli jednak wystąpią nudności, zmęczenie, nadmierne wydzielanie śluzu, należy zastosować leczenie objawowe.Ciąża: Ciąża Produkt leczniczy może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Karmienie piersią Brak wystarczających danych dotyczących stosowania ambroksolu w okresie karmienia piersią. Ambroksol przenika do mleka. W okresie karmienia piersią produkt leczniczy stosować ostrożnie.

 

Aflofarm Przeziębienie i grypa
bluzy local heroes
, carrefour toruń sklepy
, soczewki 24 galeria krakowska
, modne okulary 2021 meskie
yyyyy
TopBack to Top